Ziua Mondială a Sănătății 2021: Pentru o lume mai echitabilă și mai sănătoasă

Ziua Mondială a Sănătății este marcată anual pe 7 aprilie și în fiecare an atrage atenția asupra unui subiect specific de sănătate care îi preocupă pe oameni din întreaga lume. Tema pentru 2021 este Pentru o lume mai echitabilă și mai sănătoasă”. Data de 7 aprilie marchează aniversarea fondării Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în 1948.

După cum a subliniat COVID-19, unii oameni sunt capabili să ducă o viață mai sănătoasă și au un acces mai bun la serviciile de sănătate decât alții – în totalitate datorită condițiilor în care se nasc, cresc, trăiesc, muncesc și îmbătrânesc.

Peste tot în lume, unele grupuri au venituri zilnice reduse, condiții de trai și o educație mai precară, mai puține oportunități de angajare, se confruntă cu o inegalitate între sexe și au acces redus sau absent la un mediu sigur, apă și aer curat, securitate alimentară și servicii de sănătate. Acest lucru duce la suferințe inutile, boli evitabile și moarte prematură, la fel, dăunează societăților și sistemelor economice.

Acest lucru nu este doar nedrept, este prevenibil. De aceea, facem apel la lideri să se asigure că toată lumea are condiții de viață și de muncă favorabile sănătății.  În același timp, îndemnăm liderii să monitorizeze inechitățile în materie de sănătate și să se asigure că toți oamenii pot accesa servicii de sănătate de calitate atunci când și unde au nevoie de ele.

COVID-19 a lovit din greu toate țările, dar impactul său a fost cel mai dur pentru acele comunități care erau deja vulnerabile, mai expuse la boală, cu un acces limitat la servicii de sănătate de calitate.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, cerem o acțiune pentru eliminarea inechităților în materie de sănătate, ca parte a unei campanii globale de un an pentru a aduce oamenii împreună și pentru a construi o lume mai echitabilă și mai sănătoasă. Campania subliniază principiul constituțional al OMS conform căruia „realizarea celui mai înalt standard de sănătate este unul dintre drepturile fundamentale ale fiecărei ființe umane fără distincție de rasă, religie, credință politică, condiție economică sau socială.”

Cu toate acestea, inegalitățile în materie de sănătate pot fi prevenite cu strategii care acordă o atenție sporită îmbunătățirii echității în sănătate, în special pentru grupurile cele mai vulnerabile și marginalizate.

Organizația Mondială a Sănătății vine cu un îndemn la acțiune pentru fiecare membru al societății:

Să lucrăm împreună

Să lucrăm cot la cot cu comunitățile și persoanele afectate pentru a aborda cauzele profunde ale inechităților și pentru a pune în aplicare soluții – în cadrul și dincolo de sectorul sănătății – pentru a le aborda. Impactul va fi cel mai mare atunci când guvernele și comunitățile lucrează împreună, într-o abordare coordonată.

Să colectăm date fiabile

Să asigurăm colectarea și utilizarea datelor de sănătate în timp util și fiabil – dezagregate în funcție de sex, vârstă, venit, educație, handicap, locație geografică și alte caracteristici relevante pentru contextul național. Abia atunci este posibil să se evalueze inechitățile între subgrupurile populației și să se ia măsuri care au impact.

Să abordăm inechitățile

Să abordăm cauzele profunde ale inechităților și creșterea investițiilor în asistența medicală primară. Aceasta este cheia pentru a face față provocărilor de astăzi de a asigura sănătatea pentru toți și pentru a construi rezistența de mâine.

Să acționăm dincolo de granițe

Să acționăm dincolo de granițele naționale. De exemplu, numai atunci când putem proteja, testa și trata întreaga populație globală putem pune capăt pandemiei COVID-19. Pe lângă asigurarea unei aprovizionări echitabile cu vaccinuri, teste și tratamente, trebuie să consolidăm mecanismele naționale și internaționale și să construim încrederea și participarea comunității la livrarea și adoptarea acestora pentru a asigura accesul tuturor la nivel global.

 

Viorica Prisăcari,

Medic igienist,

Direcția Promovarea Sănătății,

ANSP