Elveția susține participarea Moldovei la Forumul practicilor inovatoare în domeniul sănătății globale de la Geneva

În perioda 16-19 noiembrie 2020, Moldova participă la cea mai importantă conferință internațională privind sănătatea globală, Forumul practicilor inovatoare în domeniul sănătății globale de la Geneva (Geneva Health Forum). Reprezentanții proiectului moldo-elvețian „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” realizat de Institutul Tropical și de Sănătate Publică din Elveția și finanțat de Biroul de cooperare al Elveției prezintă în sesiunele Forumului două postere dedicate intervențiilor de sănătate publică care țintesc prevenirea maladiilor netransmisibile prin micșorarea riscurilor comportamentale, în special pentru populația din zonele rurale.

Primul poster arată rezultatele Programului de Autogestionare a Bolilor Cronice, testat în contextul confruntării țării noastre cu o rată înaltă a maladiilor netransmisibile și impact negativ asupra calității vieții populației de la sate, unde este redus accesul la sănătate, informații și servicii sociale.

Este vorba de o intervenție desfășurată în grupuri de persoane cu boli cronice, din cinci localitățile rurale: Susleni, Boscana, Peresecina, Ohrincea și Mărăndeni. Pacienții au fost îndrumați și sprijiniți de facilitatori instruiți ca să se angajeze în planificarea individuală a acțiunilor de schimbare a stilului de viață. Au fost folosite cele mai eficiente tehnici de schimbare a comportamentului și a stilului de viață al persoanelor adulte cu boli cronice din mediul rural.

„Programul de autogestionare a bolilor cronice s-a adaptat la caracteristicile participanților și condițiile socio-culturale ale Republicii Moldova. Mai mult, Programul a crescut indicatorii de management ai bolilor cronice și sugerează că oamenii cu boli cronice își pot schimba comportamentul pentru o calitate a vieții mai bună, iar Programul este o intervenție relevantă pentru populația-țintă”, afirmă Florance Secula, specialistă în dezvoltarea socială, Institutul Tropical și de Sănătate Publică din Elveția.

Al doilea poster prezintă dezvoltarea capacității de planificare a intervențiilor în sănătatea publică, în baza Profilurilor de Sănătate, elaborate pentru zece raioane ale Republicii Moldova. Conceptul Profilurilor de Sănătate oferă o evaluare a stării de sănătate și a factorilor determinanți ai sănătății, inclusiv ai factorilor de risc dintr-o unitate administrativ-teritorială. În Moldova, Profilurile de Sănătate au fost testate în anul 2014, dar s-au făcut puține progrese la nivel de aplicare și integrare în planurile de dezvoltare locale și raionale de promovare a sănătății.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică este autoritatea care a elaborat  primele zece Profiluri de Sănătate, cu șapte grupuri de indicatori pentru perioada anilor 2013-2018. În paralel, proiectul a asigurat instruirea experților locali din sănătatea publică în analiza și interpretarea indicatorilor din Profiluri și a organizat ateliere de panificare a intervențiilor de sănătate pentru Consiliile raionale. Acum APL-urile raionale planifică intervențiile strategice de sănătate bazate pe dovezi.

Ca rezultat, în anul 2019 au fost realizate zece propuneri de granturi mici în baza Profilurilor de Sănătate și douăzeci de proiecte de promovare a sănătății la nivel comunitar. Acestea au consolidat colaborarea intersectorială și capacitățile locale de prevenire a hipertensiunii, diabetului de tip 2, obezității și de promovare a activităților fizice și a alimentației sănătoase.

„Proiectarea intervențiilor de sănătate publică în baza Profilurilor de Sănătate este integrată sistematic în activitatea de promovare a sănătății între raion și partenerii comunitari, instituțiile, organizațiile, serviciile din diferite sectoare și motivează cooperarea în planificarea mai eficientă a resurselor limitate. Procesul de elaborare a utilizare a Profilurilor de Sănătate împuternicește cetățenii să-și identifice nevoile de sănătate”, susține Ala Curteanu, lidera de Proiect „Viață sănătoasă”.

În acest an, Forumul practicilor inovatoare în domeniul sănătății globale de la Geneva prezintă intervențiile noi, accesibile și durabile pentru facilitarea accesului la îngrijiri și echitate în sănătate. Reuniunea se desfășoară online și întrunește 1 600 de delegați din 80 de țări ale lumii. Forumul are loc la fiecare doi ani și este una dintre cele mai importante conferințe internaționale în sănătatea globală. Elveția este unul dintre cei mai mari donatori bilaterali de granturi în sectorul de sănătate al Republicii Moldova.