Cod Nr. 218 Din 24.10.2008 Contravenţional 
Al Republicii Moldova

Cod Nr. 218 Din 24.10.2008Contravenţional 
Al Republicii Moldova. Este lege a Republicii Moldova care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale în materie contravenţională, determină faptele ce constituie contravenţii şi prevede procesul contravenţional şi sancţiunile contravenţionale

Autori
Parlamentul