Cod Nr. 260 din 27.07.2006 Codul Audiovizualului al Republicii Moldova

Cod Nr. 260 din 27.07.2006 Codul Audiovizualului al Republicii Moldova. Prezentul cod are drept scop asigurarea apărării drepturilor consumatorului de programe de a recepţiona informaţii corecte şi obiective, care ar contribui la libera formare a opiniei, asigurarea drepturilor radiodifuzorilor la libertate editorială şi libertate de exprimare, instituirea principiilor democratice de funcţionare a audiovizualului din Republica Moldova şi stabileşte, în spiritul drepturilor şi libertăţilor constituţionale, bazele juridice de reglementare a proceselor de:
    a)  concepere, transmisie şi/sau retransmisie prin intermediul mijloacelor de televiziune şi radiodifuziune a serviciilor de programe ale radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova;
    b)  exercitare a controlului societăţii asupra activităţii instituţiilor în domeniul audiovizualului din Republica Moldova
Articolul 19. Publicitate şi teleshopping pentru bauturile alcoolice

Autori
Parlamentul