Ziua apei

În conformitate cu prevederile Programului naţional de promovarea sănătății pentru anii 2016 – 2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1000 din 23 august 2016, prevederile Programului Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1063 din 16 septembrie 2016  – la data de 22 martie 2019 are loc Ziua Mondiale a apei cu genericul ”Nu lăsăm pe nimeni în urmă”.

Îndemnăm, conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, șă organizeze şi să desfăşoare în teritoriul deservit şi instituţiile subordonate activităţi ce țin de sensibilizarea populației despre importanța apei potabile sigure pentru sănătate.