Promovarea stilului sănătos de viață la copii – prioritate pentru specialiștii în domeniul sănătății publice

Asigurarea și promovarea stilului sănătos de viață în rândul copiilor reprezintă o prioritate pentru specialiștii în domeniul sănătății publice. În acest context, în cadrul Centrului de Sănătate Publică Orhei a fost organizat și desfășurat un seminar cu reprezentanții instituțiilor de învățământ extrașcolar pentru a discuta despre conjugarea eforturilor tuturor responsabililor în susținerea și asigurarea unui stil de viață sănătos pentru copii.

Specialiștii Centrului de Sănătate Publică Orhei au prezentat situația actuală, la nivel de raion, privind morbiditatea în rândul copiilor, factorii de risc pentru sănătatea acestora, metodele de prevenire a îmbolnăvirilor, dar și aspecte privind educația pentru sănătate, având astfel șansa unei vieți îndelungate și mai ferită de boli.

O atenție sporită a fost acordată asupra prevenirii accidentelor la copii, fiind accentuate 3 reguli de aur:
🟩 supravegherea constantă a copilului;
🟩 securizarea încăperilor pentru copii (identificarea și înlăturarea pericolelor);
🟩 supraveghetorii de copii să renunțe la unele comportamente periculoase pentru copii.
Menționăm că supravegherea şi evaluarea stării de sănătate a copiilor este unul din domeniile de activitate ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP).