„Mâini curate pentru toți”

„Mâini curate pentru toți”

Ziua Internațională a spălatului pe mâini – 15 0ctombrie 2019, este o zi marcată anual, pentru creșterea conștientizării și înțelegerii cu privire la importanța spălării mâinilor cu săpun, ca un mod ușor, eficient și accesibil de a preveni bolile și de a salva vieți.

Tema pentru Ziua Internațională  a Spălatului pe Mâni 2019, este „Mâini curate pentru toți” și se concentrează pe importanța echității în posibilitatea de spălare a mâinilor. Inegalitățile în facilitățile de spălare a mâinilor și programele ineficiente de promovare a spălării mâinilor pot pune populația la un risc mai mare pentru boli, care le afectează sănătatea, educația și rezultatele economice.

Parteneriatul global pentru spălarea mâinilor a organizat prima zi a spălatului pe mâni în anul 2008 ca o oportunitate de a proiecta, testa și replica modalități creative de a încuraja oamenii să se spele pe mâini cu săpun în momente critice. Ziua Internațională a spălării mâinilor este concepută pentru a încuraja și susține o cultură globală și locală de spălare a mâinilor cu săpun și a sensibiliza cu privire la beneficiile spălării mâinilor cu săpun.

Doar 60% din populația lumii are acces la o instalație de spălare a mâinilor de bază. În țările cel mai puțin dezvoltate din lume, doar 28% dintre oameni au acces la instalațiile de bază pentru spălarea mâinilor. În prezent există 17 țări în care peste 10 milioane de persoane nu au facilități de spălare a mâinilor. Disponibilitatea săpunului și apei la instalațiile de spălare a mâinilor variază substanțial. Doar 47% din toate instalațiile de spălare a mâinilor sunt „fixe” (includ chiuvete cu robinete, găleți cu robinete), restul fiind „mobile” (includ căni sau bazine).

Echitate înseamnă:

că populația urbană și rurală au aceiași capacitate de a practica spălarea mâinilor cu săpun.

În prezent, doar 34% dintre persoanele care trăiesc în zonele rurale au acces la o instalație „fixă” pentru spălarea mâinilor. Oamenii din mediul rural au mai puține șanse de acces la săpun și apă. Nu s-au înregistrat progrese în ceia ce privește reducerea decalajului dintre populația urbană și cea rurală privind spălarea mâinilor, din momentul când a început colectarea datelor,  în a.2012.

că situația financiară a unei persoane nu ar trebui să fie o barieră pentru spălarea mâinilor cu săpun.

La nivel global, acoperirea de bază a spălării mâinilor printre cele mai bogate țări, a fost cel puțin de două ori mai mare decât acoperirea în cele mai sărace. În general, persoanele mai înstărite au mai multe șanse să practice spălarea mâinilor cu săpun, deoarece își pot permite facilitățile de bază. Prin aducerea pe piață a instalațiilor de spălare a mâinilor cu costuri reduse, aceste disparități în ceea ce privește ratele de spălare a mâinilor ar putea fi evitate.

că grupurile vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă și persoanele cu dizabilități, au acces egal la instalații de spălare a mâinilor acceptabile și adecvate.

Pentru grupurile vulnerabile, este deosebit de important ca săpunul și apa să fie păstrate la o instalație de spălare a mâinilor, deoarece poate fi mai dificil pentru ei să acceseze aceste materiale în mod independent. Aproximativ 15% din populația lumii are un handicap. Pentru persoanele cu dizabilități, accesarea instalațiilor de spălare a mâinilor este adesea cea mai importantă provocare a vieții de zi cu zi. Între anii 2015 și 2050, proporția populației lumii de peste 60 de ani se va dubla de la 12% aproape la 22%. Instalațiile de spălare a mâinilor ar trebui să fie proiectate cu implicarea persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități.

că grupurile marginalizate, inclusiv populația ce migrează și populația indigenă, au o capacitate egală de a practica spălarea mâinilor cu săpun.

Grupurile marginalizate, cum ar fi populația care migrează și grupurile indigene, nu au acces egal la instalațiile de spălare a mâinilor cu săpun. Acest lucru le face mai susceptibile la boli diareice și alte boli conexe. În situațiile afectate de conflicte, copiii sub vârsta de 5 ani au de 20 de ori mai multe șanse să moară din cauza diareei decât în urma violenței. Acest lucru se datorează, în parte, instalațiilor insuficiente de spălare a mâinilor.

că toți copiii au acces la instalațiile de spălare a mâinilor cu săpun în școli.

Doar 53% din școlile lumii oferă „facilități de bază pentru spălarea mâinilor” pentru elevi. Aceasta înseamnă că în prezent, 900 milioane de elevi, nu au unde să se spele pe mâini. Accesul la instalațiile de spălare a mâinilor de bază este de obicei mai mare în școlile secundare, decât în școlile primare și mai mare în școlile urbane, comparativ cu școlile rurale.

că toți lucrătorii din sănătate și pacienții, au acces la instalațiile de spălare a mâinilor cu săpun.

În țările cu venituri mici și medii, pacienții sunt expuși la infecții asociate asistenței medicale de cel puțin 2 ori mai frecvent, decât în țările cu venituri mari. Igiena mâinilor este cunoscută a fi ca un factor cheie în reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale. La nivel global, 57% din unitățile de îngrijire a sănătății au facilități de bază pentru igiena mâinilor în punctele de îngrijire. Datele din 54 de țări cu venituri mici și medii au arătat că 35% din unitățile de asistență medicală nu au apă și săpun disponibile pentru spălarea mâinilor. Există inegalități în țări și între nivelurile de îngrijire a sănătății.

În tot ceea ce facem, trebuie să ne asigurăm că comunitățile contribuie la proiectarea programelor de spălare a mâinilor și că factorii de decizie și managerii de programe creează un mediu în care discriminarea legată de igienă nu este tolerată.

„Mâini curate pentru toți” înseamnă că nimeni nu este lăsat în urmă în aceste eforturi.

Până la 80% din bolile infecţioase se transmit prin intermediul mâinilor – Spălați-vă pe mâini! Mâini curate pentru sănătate! SAVE LIVES: Clean Your Hands! #handhygiene #antibioticresistance

Опубликовано World Health Organization in Moldova Четверг, 4 мая 2017 г.

Ex. L. Plămădeală

Tel. 022574573