2 octombrie 2019 – Ziua Națională fără alcool

Anual, la 2 octombrie Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale organizează Ziua Naţională fără alcool pentru sensibilizarea și conștientizarea riscului pentru viață și sănătate a consumului excesiv de alcool.

Consumul de alcool contribuie la 3 milioane de decese în fiecare an la nivel mondial, precum și la dezabilitățile și sănătatea precară a milioane de oameni. În general, consumul nociv de alcool este responsabil pentru 5,1% din povara globală a bolii.

Utilizarea nocivă a alcoolului reprezintă 7,1% din povara globală pentru bărbați și, respectiv 2,2%  pentru femei. Alcoolul este principalul factor de risc pentru mortalitatea prematură și dezabilitatea în rândul celor cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani, reprezentând 10% din totalul deceselor în această grupă de vârstă. Grupurile defavorizate au rate mai mari de deces și spitalizare legate de consumul de alcool.

In Republica Moldova, alcoolul este ușor accesibil pentru întreaga populație, chiar și pentru copii, inducând nivele înalte de consum cu consecințe economice și medicale negative asociate cu alcoolul.

Alcoolul este cel de-al treilea factor de risc pentru povara bolilor în țară și 10% din decese au fost cauzate de consumul produselor alcoolice, înregistrând un nivel de două ori mai mare decât media globală. Circa 56% din decesele cauzate de ciroza hepatică, 9% din decesele cauzate de cancer, 25% din decesele cauzate de bolile cardiovasculare și 51% din leziunile intenționate (drept rezultat al actelor deliberative de violență împotriva sa sau altora) și leziunile neintenționate (inclusiv leziunile in traficul rutier, înecurile, combustiile, intoxicațiile și căderile) sunt atribuibile consumului de alcool.

Republica Moldova se află în topul ţările cu cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor în lume. Conform Raportului global privind consumul de alcool și sănătatea în anul 2016 Moldova a înregistrat un consum anual de 15,2 litri alcool pur/locuitor la vârsta de 15+ ani, din care bărbaților le revine 25,2 litri alcool pur/locuitor, iar populației feminine 6,1 litri alcool pur/locuitor. (Global status report on alcohol and health, 2018)

Organizația Mondială a Sănătății face apel către toate statele membre (inclusiv și Republica Moldova) ca acestea să abordeze daunele induse de alcool prin implementarea unor intervenții eficace.

 Abordările pentru soluționarea problemei

 Abordarea 1. Reglementarea comercializării cu amănuntul a băuturilor alcoolice

  • Restricțiile privind comercializarea alcoolului reprezintă o intervenție cost-eficace pentru a controla daunele cauzate de consumul de alcool; totuși, eficacitatea acestora depinde de punerea lor in aplicare.
  • Alte măsuri eficace de politici, de rând cu reglementarea orelor de comercializare a alcoolului, includ monopolul statutului asupra comercializării alcoolului, un sistem de licențiere a comercianților cu amănuntul definind orele specifice de deschidere și creșterea vârstei minime legale pentru consumul de alcool (VMLCA).

 Abordarea 2. Reglementarea publicității pentru băuturile alcoolice

  • Politicile privind publicitatea trebuie să fie implementate în cadrul contextului unui program minuțios de monitorizare și evaluare.
  • Restricțiile privind publicitatea trebuie să fie implementate printre alte măsuri preventive.
  • Interzicerile publicității sunt eficace, doar dacă sunt implementate pe deplin.
  • Reglementarea voluntară a publicității nu este eficace.

 Abordarea 3. Reglementarea accizelor și prețurilor pentru băuturile alcoolice

  • Politica de prețuri este printre cele mai cost-eficace intervenții privind controlul alcoolului.
  • Introducerea unui preț minim per unitate ar putea completa politicile de impozitare în contextul studiilor corespunzătoare pentru identificarea parametrilor specifici pentru un efect maxim.

 (sursa: Tirdea M, Ciobanu A, Obreja G. ”Nota de evidențe pentru politici. Informarea amendamentelor la legislația privind controlul alcoolului direcționate spre reducerea consumului nociv de alcool in Republica Moldova” (WHO EVIPNet Europe). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2019.)