Proiectul de lege pentru aderarea R. Moldova la Protocolul privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a OMS privind controlul tutunului a fost votat de Guvern

Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului (CCCT OMS) a fost aprobat de Cabinetul de miniștri, la 2 martie. Aderarea Republicii Moldova la acest Protocol are drept scop reducerea comerţului ilicit cu produse din tutun prin implementarea unui pachet de măsuri, inclusiv a unui sistem de monitorizare a producerii și importului produselor din tutun la nivelul întregului lanț de aprovizionare.  

Aderarea la Protocolul privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la CCCT OMS reprezintă o prioritate în contextul punerii în aplicare a Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană, care prevede armonizarea politicilor în ceea ce privește contracararea și combaterea fraudei și a contrabandei cu produsele supuse accizelor, inclusiv produsele din tutun. În același timp, aderarea Republicii Moldova la acest Protocol rezidă și din necesitatea consolidării cadrului normativ în domeniul controlului tutunului pentru eradicarea fenomenului comerțului ilicit cu produse din tutun, care favorizează răspândirea epidemiei tabagismului și subminează măsurile în materie de preț și măsurile fiscale menite să consolideze controlul tutunului.

Aderarea la tratatul respectiv va aduce beneficii prin menținerea securității naționale, creșterea încasărilor la buget din plata taxelor pentru produsele din tutun și cele conexe și cel mai important – protejarea sănătății, în special a grupurilor vulnerabile. Ministerul Sănătății, de comun cu alte autorități responsabile, vor înainta post-aderare proiecte de legi pentru modificarea unor acte normative în scopul creării unui cadru legal propice aplicării prevederilor Protocolului.