Strategia naţională de prevenire şi 
control al bolilor netransmisibile (BNT) pe anii 2012–2020

Descrie situaţia curentă în domeniul BNT şi defineşte obiectivele, acţiunile şi măsurile necesare, stabilind responsabilităţi clare pentru toţi actorii implicaţi în activităţile de prevenire şi control al bolilor netransmisibile

Autori
Parlament