Legea nr.10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice

În domeniul controlului tutunului, Legea stabilește responsabilitățile Agenţiei Naţionale pentru Sănătatea Publică…

Autori
Parlamentul