Planul naţional de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020

HOTĂRÂREA Nr. 403 din 06-04-2016 privind Planul naţional de acţiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020 stabilește regulamentul Consiliului naţional de coordonare a activităţilor de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pentru coordonarea și organizarea implementării acțiunilor în vederea realizării obiectivului general și a celor specifice, a țintelor care trebuie atinse către anul 2020 în vederea prevenirii și controlului bolilor netransmisibile și a factorilor lor de risc.

Autori