LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere
 a activităţii de întreprinzător

Prezenta lege determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, stabileşte genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere şi este orientată spre asigurarea respectării condiţiilor, stabilite prin lege pentru desfăşurarea genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere.

Modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilităţii şi retragere a licenţelor, de eliberare a copiilor şi duplicatelor, de ţinere a dosarelor de licenţiere şi a registrelor de licenţiere, controlul asupra respectării de către titularii de licenţă a condiţiilor de licenţiere şi aplicarea măsurilor şi sancţiunilor respective pentru genurile de activitate pe piaţa financiară bancară şi nebancară sînt prevăzute de legile ce reglementează expres aceste genuri de activitate.

Autori
Guvern