HOTĂRÎRE Nr.360 din  06.06.2012 pentru aprobarea Programului naţional privindcontrolul alcoolului pe anii 2012-2020

Un document de planificare strategică a politicilor publice de reducere a consumului nociv de alcool în Republica Moldova şi stabileşte obiectivele pe termen mediu ce necesită a fi realizate în vederea implementării politicii de stat în domeniul reducerii consumului de alcool şi a impactului alcoolismului asupra stării de sănătate a populaţiei.

Autori
Guvernul