Hotărârea nr. 929 din 31 decembrie 2009 cu privire la aprobarea „Cerințelor de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”

Documentul stabilește cerinţele minime de calitate şi comercializare pentru fructele şi legumele proaspete, destinate consumului uman.

Autori
Guvernul