Hotărârea nr. 730 din 08 septembrie 2014 cu privire la aprobarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020 şi planurilor de acţiuni privind implementarea acestuia

Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020 reprezintă in set de măsuri pentru  reducerea poverii morbidităţii şi a dizabilităţii prevenibile şi a mortalităţii premature evitabile din cauza bolilor netransmisibile legate de dietă, subnutriţie şi deficienţele nutriţionale.

Vezi aici si Raportul privind realizarea Programului național în domeniul alimentației și nutriției
pentru anii 2014-2020 și a Planurilor de acțiuni privind implementarea acestuia.

Autori
Guvernul