„Tutunul: Amenințare pentru mediul nostru” este genericul Zilei Mondiale fără Tutun – 31 mai 2022

Anual, pe data de 31 mai, la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și a partenerilor săi, marcăm Ziua Mondială fără Tutun (ZMFT). Scopul acestui eveniment este de a conștientiza riscurile consumului de tutun și de a susține politicile eficiente de reducere a consumului de tutun sub orice formă.

În anul curent pentru ZMFT, OMS lansează campania globală „Tutunul: Amenințare pentru mediul nostru”. Aceasta își propune să sensibilizeze publicul cu privire la impactul asupra mediului înconjurător al întregului ciclu de viață al tutunului: de la cultivare, producere, distribuire, comercializare, consum, până la deșeurile toxice pe care le generează, și de asemenea, oferă consumatorilor un motiv în plus de a renunța la orice produs ce conține tutun.

Consumul de tutun dăunează la toate etapele

Poluarea aerului din cauza fumului de țigară este primul impuls, când ne gândim despre impactul tutunului asupra mediului. În realitate, însă, tot ciclul de dezvoltare și uz al tutunului este un proces extrem de poluant și distructiv pe tot lanțul iar daunele lui sunt mult mai complexe decât par:

  • Aproximativ 3,5 milioane de hectare de pământ sunt distruse anual, la nivel global pentru cultivarea tutunului.
  • Cultivarea tutunului contribuie la defrișarea și degradarea solului a 200 000 hectare de sol pe an.
  • Producția de tutun epuizează planeta de resurse de apă, combustibili fosili și metale.
  • Globalizarea lanțului de aprovizionare și a vânzărilor de tutun înseamnă că industria tutunului utilizează moduri de transport consumatoare de mari resurse.
  • 4,5 trilioane de mucuri de țigară, la nivel global, anual nu sunt eliminate corespunzător, generând 1,69 miliarde de kilograme de deșeuri toxice și eliberând mii de substanțe chimice în aer, apă și sol.
  • Emisiile produse de fumatul țigărilor sunt de 10 ori mai mari decât emisiile de la automobilele cu motoare Diesel.

Cu o contribuție anuală de 84 de megatone de dioxid de carbon, echivalentul a emisiilor de gaze cu efect de seră, industria tutunului contribuie la schimbările climatice prin reducerea rezistenței la asemenea schimbări, irosind resurse și dăunând ecosistemelor.

Consumul de tutun este asociat cu o povară umană și economică substanțială. Fumatul este asociat cu un risc crescut de boli cardiovasculare, boli respiratorii, cancer, diabet, hipertensiune arterială și multe altele, ucigând anual peste 8 milioane de oameni pe an în întreaga lume, dintre care 1,2 milioane de decese sunt cauzate de expunerea la fumul de tutun.

Costul economic total al fumatului de tutun, atât a cheltuielilor din sistemul de  sănătate, cât și a pierderilor din productivitatea consumatorilor activi și pasivi de tutun  este echivalent cu 1,8% din produsul intern brut (PIB), la nivel global.

Toate produsele din tutun (țigarete, tutun de rulat, tutun pentru narghilea, tutun cu încălzire electrică-HEETS etc.) și cele conexe (țigarete electronice) și în orice formă de consum prezintă pericol și afectează grav sănătatea omului și dăunează mediului.

Reducerea consumului de tutun ar trebui să fie una din cele mai importante pârghii pentru atingerea tuturor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, nu doar a celor legate direct de sănătate.

Sunt necesare prevederi legislative mai dure privind controlul tutunului

Consumatorii au devenit mai conștienți de mediu și aleg produse mai durabile. Industria tutunului investește masiv în furnizarea unui „camuflaj verde” sau a practicilor de „spălare ecologică” (engl: greenwashing) pentru acțiunile sale distructive. De asemenea, au făcut din sustenabilitatea mediului o parte integrantă a strategiilor lor de responsabilitate socială corporativă, implementând diferite acțiuni, precum curățarea plajelor, finanțarea proiectelor de mediu, comercializarea de noi produse ca fiind ecologice pentru a distrage atenția publicului de la impactul distructiv ale propriilor practici.

OMS solicită țărilor și factorilor de decizie să înăsprească legislația antitutun, inclusiv prevederile ce permit tragerea la răspundere a producătorilor pentru costurile de mediu și economice rezultante din gestionarea deșeurilor de tutun. De asemenea, În conformitate cu Convenția-cadru pentru controlul tutunului, OMS recomandă țărilor să interzică complet publicitatea, promovarea și sponsorizarea producătorilor de tutun, inclusiv publicitatea programelor de responsabilitate socială corporativă.

Republica Moldova, ca țară – parte a Convenţiei Cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind Controlul Tutunului (CCCT), anual implementează diferite acțiuni privind controlul tutunului, în scopul implementării prevederilor CCCT și armonizării legislației naţionale din domeniu cu cea a Uniunii Europene.

La 17 martie 2022, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea privind aderarea țării la Protocolul privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun. Scopul aderării este combaterea comercializării ilegale a produselor de tutun și, respectiv, excluderea presiunilor suplimentare asupra sistemului de sănătate și evitarea pierderilor economice. Ponderea comerțului ilicit cu produse de tutun în țara noastră este de 2-3 procente din volumul total al produselor plasate pe piață. Aceasta duce la neîncasarea în bugetul de stat a circa 40 de milioane de lei anual.

În Republica Moldova circa 500 ha anual sunt ocupate de plantații de tutun, care ar putea fi folosite pentru creșterea altor culturi agricole pentru a asigura securitatea alimentară a populației. Totodată, în rezultatul consumului de tutun în atmosferă sunt eliminate aproape 5 mii de tone de CO2.

Până la 15% din totalul deceselor (circa 6000 cazuri în a.2021) sunt cauzate de consumul produselor din tutun și conexe.

În scopul protecției sănătății populației de consecințele negative ale consumului produselor din tutun, inclusiv tutun încălzit, a produselor conexe, dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora au fost operate modificări și completări la Legea nr. 278/2007, care sunt în vigoare din 22 aprilie 2022. Totodată au fost efectuate modificări și completări la art. 911 din Codul contravențional al Republicii Moldova 218/2008, care prevăd răspunderea administrativă a persoanelor juridice și fizice pentru încălcarea reglementărilor menționate.

Mesajele Zilei Mondiale fără Tutun

Tutunul otrăvește planeta noastră!

Cultivarea, fabricarea și utilizarea tutunului ne otrăvește apa, solul, plajele și străzile orașului cu substanțe chimice, deșeuri toxice, mucuri de țigară, inclusiv deșeuri ale țigărilor electronice.

Nu credeți în trucurile industriei tutunului, care încercă să sustragă atenția de la daunele asupra mediului, susținând „spălarea ecologică” a produselor prin donații și inițiative de sustenabilitate ori raportând „standarde” de mediu pe care le respectă.

Impuneți industria tutunului să-și curețe mizeria

Industria tutunului obține profit prin distrugerea mediului și trebuie să fie trasă la răspundere pentru daunele ireversibile aduse mediului și să plătească pentru deșeurile care le produce, inclusiv pentru a recupera costul colectării acestor deșeuri.

Renunțați la tutun pentru a salva planeta

Fiecare țigară fumată sau produs din tutun folosit risipește resurse prețioase de care depinde existența noastră. Renunță la tutun pentru sănătatea ta și a planetei noastre! Fumul de tutun contribuie la niveluri mai ridicate de poluare a aerului și conține trei tipuri de gaze cu efect de seră.

Încurajați fermierii de tutun să treacă la culturi alternative durabile

Autoritățile ar trebui să susțină fermierii de tutun și să-i încurajeze să treacă la mijloace de existență alternative, mai durabile, pentru a reduce impactul negativ al tutunului asupra mediului. Trebuie continuată implementarea și punerea în aplicare a măsurilor de control al tutunului.