Tehnologii de asistență și participare activă pentru susținerea persoanelor cu autism

În scopul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, inclusiv a diferențelor de învățare și de dezvoltare, Organizația Națiunilor Unite din a.2007 a declarat ziua de 2 aprilie – Ziua Mondiala de sensibilizare a autismului, care este marcată anual pentru a evidenția nevoile și de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu autism, astfel încât ei sa poată duce o viață activă și semnificativă.

Autismul este o afecțiune neurologică pe tot parcursul vieții, care se manifestă în copilăria timpurie, indiferent de sex, rasă sau statut socio-economic. Termenul de Tulburări de Spectru Autist se referă la o serie de caracteristici de ordin neuro-psihice și de comportament

Pentru multe persoane cu autism, accesul la tehnologii moderne de asistență (internetul și comunitățile digitale; tehnologia de casă inteligentă; telemedicina, etc.)  este o condiție necesară pentru a putea să-și exercite drepturile fundamentale ale omului și să participe pe deplin la viața comunităților lor, contribuind astfel la realizarea Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

Deși progresele tehnologice sunt continue, există încă obstacole majore în calea utilizării lor, inclusiv; costurile ridicate, disponibilitate redusa, deficiențe de cunoaștere a potențialului lor și lipsa de instruire în utilizare, etc.