Săptămâna Globală de prevenire a BNT

În perioada 02-08 septembrie 2019, se desfășoară ediția a doua a Săptămânii Globale de acțiune pentru BNT, axată pe acoperirea universală cu servicii de sănătate pentru asigurarea unei vieți sănătoase pentru toți.

BNT sunt cauzate de influența complexă a factorilor de risc – în special cei de comportament (consumul de tutun, alcool, alimentația nesănătoasă, inactivitatea fizică), biologici, de mediu sau genetici, care au amplificat eforturile specialiștilor pentru identificarea a 5 priorități ale acoperirii universale cu servicii de sănătate (AUSS) ce răspund dimensiunilor unice de prevenire și control a BNT. Important de menționat că ultimele se regăsesc pentru examinare în agenda reuniunii de nivel înalt a ONU privind acoperirea universală cu servicii de sănătate care este preconizată pentru 23 septembrie 2019.

Principala cauză de deces a populației Republicii Moldova, de asemenea, o constituie BNT. Acest indicator este de 2 ori mai sporit decât media regională a UE, astfel că ţara noastră se află printre țările cu cea mai înaltă rată a mortalității generale prin BNT (cca 87% (37200 persoane în a.2018), dintre care 58,4% dintre decese cauzate de BCV, 16,7% — cancer, 8,4% — boli digestive, 4,4% — boli respiratorii cronice și 1,1% — diabet zaharat).

Managementul BNT include detectarea, screeningul, tratamentul și accesul la îngrijirile paliative. Intervențiile cu impact sporit constau în abordări de asistență medicală primară de consolidare a depistării precoce și a tratamentului la timp. Intervențiile de management al BNT sunt esențiale pentru atingerea țintei globale de reducere cu 25% a mortalității premature prin BNT până în 2025, iar ținta ODD este de a reduce cu o treime decesele premature prin BNT până în 2030.

Evenimentul din a.2019 constituie o oportunitate de comunicare între autoritățile centrale și locale, specialiștii în sănătate, mass-media, reprezentanții comunităților de persoane ce trăiesc cu BNT și a întregii societăți despre importanța integrării controlului BNT în toate aspectele acoperirii universale cu servicii medicale. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice, prin colaborarea eficientă intersectorială cu autoritățile administrației publice locale, media, ONG-urile, instituțiile de educație și instruire organizează activități de informare și sensibilizare a populației privind prevenirea și reducerea BNT — ședințe informative, conversații în comunitate, competiții sportive, serate sau concursuri de artă, etc.