Realizarea Programului naţional de promovare a sănătății pentru anii 2016 – 2020, perioada raportată 2018

Scopul Programului național de promovare a sănătății pentru anii 2016 – 2020 constă în favorizarea adoptării comportamentelor sănătoase la toate etapele vieții.

Acțiunile care au fost realizate pe parcursul anului sunt:

În perioada august – decembrie cu susținerea Compania Națională de Asigurări în Medicină a fost implementată Campania națională de informare și sensibilizare a populației din Republica Moldova în prevenirea consumului de tutun și alcool. Scopul fiind informarea și sensibilizarea populației privind riscurile pentru sănătate asociate consumului de tutun și alcool, și sporirea responsabilizării pentru promovarea modului de viaţă sănătos. Obiectivele de comunicare pentru realizarea campaniei au fost trasate astfel:

 1. Îmbunătățirea cunoștințelor grupurilor țintă privind riscurile pentru sănătate a consumului de tutun și alcool;
 2. Mobilizarea și implicarea activă a comunităților în acțiuni de comunicare, informare și educare pentru prevenirea consumului de tutun și alcool în cadrul evenimentelor de sănătate (Zile Mondiale, Naționale în domeniul prevenirii consumului de alcool și tutun.
 3. Consolidarea și dezvoltarea capacităților la nivel local privind comunicarea eficientă în prevenirea consumului de tutun și alcool.

Acțiunile în cadrul proiectului au fost planificate și realizate atât la nivel național, cât și la nivel teritorial.

La nivel național în perioada de referință s-au realizat următoarele activități:

 1. Dezvoltarea suportului informativ-metodic aferent realizării acțiunilor de instruire și comunicare (ghiduri, pliante, prezentare PPT, module de instruire).
 2. Elaborarea materialelor informaționale (ghiduri, broșuri, pliante), inclusiv: pentru lucrători medicali, pentru pedagogi din instituții de educație, pentru familie și fișa informativă pentru populație privind riscul pentru sănătate a produselor noi (țigaretelor electronice, tutunul ce nu arde, tutunul de narghilea) – în tiraj de 90 mii exemplare.
 3. Fortificarea capacităților: formarea de formatori la nivel local. Pentru această activitate au fost instruiți 25 de formatori locali, care ulterior au instruit specialiști din asistența medicală primară, asistența socială, pedagogi în domeniul comunicării eficiente în prevenirea consumului de tutun și alcool.

La nivel teritorial au fost planificate și realizate următoarele acțiuni:

 1. În 10 teritorii administrative au fost organizate seminare de instruire a specialiștilor din asistența medicală primară, pedagogi în diseminarea mesajelor de comunicare.
 2. Acțiuni de informare: organizarea și desfășurare a orelor informative pentru elevii claselor gimnaziale în instituțiile preuniversitare, ședințe informative cu părinții.
 3. Acțiuni de mobilizare a comunității: lecții publice, concursuri, flash – moburi, la tematica dată în cadrul evenimentelor organizate în cadrul zilelor mondiale și naționale.

Pentru specialiștii din domeniul educației, MECC recomandă instituțiilor de învățămînt superior pedagogic  de a oferi studenților  în regim de opțiune a modulului de instruire „Modul sănătos de viață”, cu includerea subiectelor ce țin de educația pentru sănătatea, stilul de viață sănătos în conținuturile unităților de curs de specialitate. Studierea cursurilor la libera alegere se programează pe tot parcursul formării profesionale și se realizează suplimentar, în afara orarului de bază. La ciclul I se recomandă, la libera alegere, unitățile de curs/modulele: Modul sănătos de viață, Securitatea muncii, Protecția civilă, Egalitatea de gen, Protecția familiei”.

Cu suportul Proiectului ”Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova” și Asociația diabeticilor din Republica Moldova ”Prodiab” în perioada de referință s-a elaborat, editat și distribuit beneficiarilor:

 • Ghidul ”Suport educațional destinat persoanelor adulte cu diabet zaharat tip 2” ce conține informații despre controlul nivelului de glucoză în sânge, managementul diabetului pentru prevenirea complicațiilor, recomandări despre alimentația corectă;
 • Ghid pentru lucrătorii medicali ”Școala pacientului cu diabet zaharat”;
 • Ghid pentru părinții ”Copiii și diabetul”;
 • Broșura pentru gravide ”Diabetul gestațional”;
 • Informații pentru populație ”Prediabetul”, etc.

În scopul prevenirea consumului de tutun și alcool pentru diferite grupuri țintă (gravide, mame ce alăptează, copii, adolescenți, profesori, părinți, etc.) au fost elaborate și editate cu suportul CNAM:

 • Ghid de comunicare pentru lucrătorii medicali ”Prevenirea fumatului și a consumului de alcool în perioada sarcinii”;
 • Ghid informativ pentru cadrele didacticeEducația pentru sănătate în prevenirea consumului de tutun și alcool” ;
 • Ghid informativ pentru părinți ”Vorbiți cu copiii despre riscurile fumatului și a consumului de alcool”;
 • Fișa informativă pentru populație ”Riscurile pentru sănătate a consumului țigaretelor electronice, tutunului din narghilea și a produselor din tutun care nu arde”.
  • Cadrele didactice ale Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport promovează, atât la nivel instituţional, cât şi republican practicarea culturii fizice şi a sportului prin organizarea diverselor activităţilor sportive, inclusiv de masă.
  • Ministerul Apărării sistematic organizează în afara programului zilnic şi de instruire a efectivului militar activități de promovare a activității fizice şi sportului prin organizarea competiţiilor sportive. Pentru încurajarea utilizării mijloacelor de transport ecologice în cadrul Inspectoratului Național de Patrulare a fost instituit un pluton de bicicliști in număr de 20 de persoane, fiind un nou model de patrulare pentru toată țara și un exemplu de promovare a unui mod activ de viață.
  • Ministerul Afacerilor Interne în scopul prevenirii accidentelor rutiere în perioada de referință au realizat un șir de activități, inclusiv:- 178 de activități educative, in cadrul cărora au fost instruiți 13 927 copii și adolescenți din instituțiile de învățământ și tabere de odihnă;- Campania națională, „Transportă copilul tău în siguranță” și platforma de donare a sistemelor de transportare pentru copii ”un scaun din inimă”, implementat în parteneriat cu Automobil Club din Moldova și Clubul BKA din Republica Belarus. Actualmente, prin intermediul platformei baby4baby.org, mai mult de 100 de copii au beneficiat de scaune auto gratis pentru o perioadă de 1 an.
  • În  asiugurarea atingerii scopului Programului Național este necesară colaborarea intersectorială, fapt pe care se vor axa acțiunile de realizare pentru anul  2019.