Studiul „FEED Cities”, descrierea mediului alimentar din orașele din Europa de Est și Asia Centrală – Republica Moldova

Studiul „FEED Cities” privind mediul alimentar urban a fost efectuat în perioada iunie-august anul 2016, cu  suportul  OMS, rezultatele au fost publicate de către OMS în anul 2018.

Studiul oferă o imagine de ansamblu asupra contextului alimentar stradal din Chișinău, Republica Moldova și a relevat atât aspecte pozitive, cât și îngrijorătoare, subliniind domenii unde ar trebui să se dezvolte politici și să se implementeze acțiuni.

FAO și OMS au definit „alimentele stradale” ca „alimente și băuturi gata preparate și / sau vândute de vânzători, inclusiv comerț ambulant, în special pe străzi și alte locuri similare”. Este un fenomen larg răspândit în zonele urbane din țările cu venituri mici și mijlocii. De regulă alimentația stradală este accesibila, mai ieftina, deși conține în mare parte alimente bogate în grăsimi, zahăr și sare.

Studiile anterioare privind alimentele stradale s-au axat pe siguranța alimentelor și nu pe contribuția lor la dieta populației.

Autori