Prevalența factorilor de risc pentru bolile netransmisibile în Republica Moldova STEPS 2013

Situația privind prevalența și incidența fumătorilor in RM

Autori
OMS, Ministerul Sănătății