Planul național de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020

Hotărârea Guvernului nr. 403 din 6 aprilie 2016. Planul stabilește acțiunile care trebuie implementate în vederea realizării obiectivului general și a celor specifice, precum și țintele care trebuie atinse către anul 2020 în vederea prevenirii și controlului bolilor netransmisibile și a factorilor lor de risc. 

Autori
Guvernul