Strategia națională de prevenire și control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020

HOTĂRÂREA Nr. 82 din 12-04-2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile pe anii 2012–2020 descrie situaţia curentă în domeniu și defineşte obiectivele, acţiunile şi măsurile necesare, stabilind responsabilităţi clare pentru toţi actorii implicaţi în activităţile de prevenire şi control al bolilor netransmisibile.

Strategia este elaborată în corespundere cu prevederile Strategiei globale de prevenire şi control al bolilor netransmisibile, adoptată în mai 2000 la cea de-a 53-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătăţii (Rezoluţia WHA53.17), ale Rezoluției Comitetului regional pentru Europa al OMS din septembrie 2006 (EUR/RC56/R2) privind prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile în regiunea europeană a OMS şi se bazează pe Convenţia-cadru a OMS privind controlul tutunului, adoptată în mai 2003 la cea de-a 56-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătăţii (Rezoluţia WHA56.1), pe Strategia globală privind alimentaţia, activitatea fizică şi sănătatea, adoptată în mai 2004 la cea de-a 57-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătăţii (Rezoluţia WHA57.17), și pe Strategia globală pentru reducerea consumului nociv de alcool, adoptată în mai 2010 la cea de-a63-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătăţii (Rezoluţia WHA63.13), ținînd cont de specificul național al Republicii Moldova.

Autori
Guvernul