Planul european de acțiuni în domeniul alimentației și nutriției

Obiectivul strategic al Planului european de acțiuni în domeniul alimentației și nutriției este evitarea deceselor premature și reducerea semnificativă a poverii evitabile a bolilor netransmisibile asociate cu regimul alimentar, obezității și a altor forme de malnutriție care încă sunt prevalente în regiunea europeană a OMS, și care sunt influențate puternic de determinantele sociale ale sănătății și au un impact negativ profund asupra bunăstării și calității vieții populației.

Planul conține cinci obiective specifice: crearea unui mediu alimentar sănătos; promovarea câștigului în sănătate determinat de regimul alimentar sănătos; fortificarea capacităților sistemului de sănătate în vederea promovării sănătății; sprijinirea supravegherii, monitorizării , evaluării și cercetării; fortificarea guvernării.

Autori
Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății