Aici găsiți toate instrumentele de lucru autorizate pentru prevenirea și promovarea sănătății: documente, studii, rapoarte, ghiduri, broșuri, manuale, postere, pliante, leaflete, prezentări, infografice, spoturi video sau audio, materiale video.

filtru
Titlu An Autor Tip document Domeniu Descriere
Lipsă Imagine
Programul național în domeniul alimentației și nutriției pentru anii 2014-2020 și planurile de acțiuni pentru implementarea acestuia
2014 Guvernul, doc
  Nutriție
Programul are ca scop reducerea poverii evitabile legate de regimul alimentar. În acest scop au fost stabilite 10 obiective specifice care trebuie atinse…
Lipsă Imagine
Programul național 
privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a 
Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia
2017 Guvernul, doc
  Tutun
Este un document de planificare strategică și de realizare a politicilor publice de control al tutunului în Republica Moldova și stabilește obiectivele pe…
Lipsă Imagine
Strategia naţională de prevenire şi 
control al bolilor netransmisibile (BNT) pe anii 2012–2020
2012 Parlamentul, doc
  Sănătate+
Descrie situaţia curentă în domeniul BNT şi defineşte obiectivele, acţiunile şi măsurile necesare, stabilind responsabilităţi clare pentru toţi actorii implicaţi în activităţile de…
Lipsă Imagine
Legea nr.10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
2009 Parlamentul, doc
  Tutun
În domeniul controlului tutunului, Legea stabilește responsabilitățile Agenţiei Naţionale pentru Sănătatea Publică… Lilia OneaComunicatoare în sănătate, la proiectul moldo-elvețian „Viață Sănătoasă: reducerea poverii…
Lipsă Imagine
CONVENŢIA CADRU A OMS PRIVIND CONTROLUL TUTUNULUI (CCCT)
2003 OMS, pdf
  Tutun
CCCT a fost dezvoltată ca răspuns la globalizarea epidemiei provocate de tutun. Răspândirea epidemiei tabagismului este facilitată de o varietate de factori complecşi…
Lipsă Imagine
LEGE Nr. 124 din 11.05.2007 ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului
2007 Parlamentul, pdf
  Tutun
Primul tratat negociat sub auspiciile Organizației Mondiale a Sănătății. FCTC este un tratat bazat pe dovezi, care reafirmă dreptul tuturor persoanelor la cele…
Lipsă Imagine
LEGE Nr. 278 
din  14.12.2007 privind controlul tutunului
2015 MSMPS, Parlamentul, doc
  Tutun
Asigurarea de către stat a condiţiilor necesare pentru protejarea sănătăţii populaţiei de consecinţele consumului produselor din tutun și al produselor conexe şi de…
1 15 16 17