LEGE Nr. 278 
din  14.12.2007 privind controlul tutunului

Asigurarea de către stat a condiţiilor necesare pentru protejarea sănătăţii populaţiei de consecinţele consumului produselor din tutun și al produselor conexe şi de expunerea la fumul de tutun.

Autori
Parlamentul MSMPS