European action plan to reduce the harmful use of alcohol 2012–2020

Plan d e actiuni pnclude o gamă largă de politici și programe care sunt relativ ușor și ieftin de implementat, poate reduce utilizarea nocivă a alcoolului, promovarea sănătății și bunăstării, să îmbunătățească productivitatea și să îmbunătățească sănătatea umană și sănătatea capital social de-a lungul cursului de viață de la naștere la cel vechi vârstă. Acest plan de acțiune propune o serie de opțiuni pentru cele 10 domenii de acțiune ale strategiei globale de reducere utilizarea nocivă a alcolului

Autori
OMS