Termenul „promovarea sănătății” este relativ nou. Pentru prima dată, promovarea sănătății, ca domeniu separat de activitate a fost recunoscut din anul 1974 în Canada. De atunci termenului „promovarea sănătății” i s-au atribut mai multe definiții. Însă cea mai potrivită și actuală până în prezent este definiția formulată în 1986 de Organizația Mondială a Sănătății (OMS): „Promovarea sănătății este un proces care permite oamenilor să crească nivelul de control al sănătății și, prin urmare, să-și consolideze sănătatea”.

Dincolo de definiţia clasică, promovarea sănătății este arta de a cultiva sănătatea individului şi comunităţii prin facilitarea conştientizării, motivării şi construirii abilitaţilor necesare care permit adoptarea, schimbarea şi menţinerea unui stil de viaţă, a unor practici favorabile sănătăţii.

Promovarea sănătății este o activitate complexă și intersectorială, axată pe populație care vizează îmbunătățirea şi menținerea sănătății, şi se realizează prin educația populației, marketing social al ideilor, promovarea auto sprijinului şi sprijinului reciproc, mobilizarea comunității şi promovarea politicilor de sănătate publică. Educația pentru sănătate generează o alegere informată, iar promovarea sănătății – facilitează alegerea sănătoasă şi oferă populației posibilități de creștere a controlului asupra sănătății.

Promovarea sănătății este un proces social și politic amplu. La baza acestui proces este schimbarea de mediu pentru a crește accesul la promovarea modului sănătos de viață.

În baza Declarației de la Jakarta (1997), principalele priorități în domeniul promovării sănătății sunt:
Promovarea responsabilităţii sociale pentru sănătate
Creşterea investiţiilor pentru îmbunătăţirea stării de sănătate
Consolidarea şi extinderea parteneriatelor pentru sănătate
Creşterea capacităţii comunitare şi împuternicirea individului
Asigurarea unei infrastructuri de promovare a sănătăţii.

Promovarea sănătății la locul de munca este efortul comun al angajatorilor, angajaților și societății de a îmbunătății sănătatea și confortul oamenilor la locul de munca. Acesta se obține prin îmbunătățirea organizării procesului și a condițiilor de muncă, promovarea participării lucrătorilor la întregul proces de promovare a sănătății la locul de munca, posibilitatea de a face alegeri sănătoase și încurajarea dezvoltării personale.
Promovarea sănătății la locul de muncă nu înseamnă doar respectarea cerințelor legale securitatea muncii, ci si sprijinirea activă a angajaților in vederea îmbunătățirii stării generale de sănătate și a confortului psihologic, fizic și social. În cadrul acestui proces, este important să se țină cont de nevoile și opiniile angajaților în ceea ce privește organizarea muncii și a locului de muncă. Astfel, ”locul de muncă sănătos” este acum înțeles – ca crearea mediului, menținerea stării de sănătate și promovarea unui stil de viață sănătos.
Promovarea sănătății la locul de munca vizează diferite aspecte, inclusiv:
Participării angajaților la procesul de îmbunătățire a mediului lor de muncă
Implementarea măsurilor ce vizează asigurarea confortului la locul de munca, de exemplu: posibilitatea de a avea un program de lucru flexibil sau de a lucra de la domiciliu
Promovarea alimentației sănătoasă la locul de munca, prin furnizarea de informații și prin asigurarea alimentației sănătoase la cantina sau prin posibilitatea preparării bucatelor
Informarea privind efectele fumatului, inclusiv prin participarea la programe pentru renunțarea la fumat, precum și prin stabilirea politicii de interzicere a fumatului la locul de muncă
Promovarea sănătății mintale, prin instruirea managerilor privind gestionarea tensiunilor generate de stres în colectiv, posibilitatea de consultanta psihologica anonima pentru toți angajații, etc.
Promovarea activității fizice, prin asigurarea de cursuri de sport, amenajarea sălilor sportive la întreprinderi, încurajarea mișcării, a mersului cu bicicleta
Monitorizarea stării de sănătate a angajaților, prin asigurarea de examene medicale periodice.

Dorința de a crea un loc de muncă sănătos nu este neapărat dificil, și nu implică costurilor mari, dar este justificată atât juridic, cât și economic. De ce? Pentru că un loc de muncă sănătos, confortabil înseamnă: o capacitate mai mare de a munci, motivație, satisfacție mai bună a angajaților, performanță și calitate a înaltă. Oamenii lucrează mai bine atunci, când munca le aduce bucurie.

Unul dintre obiectivele școlii este de a dezvolta mediul școlar, astfel încât să contribuie la menținerea și consolidarea sănătății atât a elevilor, cât și a angajaților școlii. Sănătatea și educația au o legătură interdependentă, deoarece consolidarea sănătății contribuie la procesul de obținere a cunoștințelor. Eforturile de îmbunătățire a sănătății, în cele din urmă, duc la reducerea stresului în procesul educațional, la bucuria de a frecventa școala, la performanța academică și la creșterea nivelului de satisfacție al elevilor și al profesorilor.

Un nivel bun al activităților de promovare a sănătății îmbunătățește imaginea școlii și îi învață pe oameni să coopereze, deoarece consolidarea sănătății necesită colaborarea oamenilor din diferite domenii.

Promovarea sănătății în școală implică diferite domenii de activitate. Școala este locul ideal pentru promovarea alegerilor sănătoase, deoarece, prin impactul pe care îl are asupra părinților elevilor și respectiv al familiilor, vizează comunități mai largi.

Promovarea sănătății în școală este esențială, pentru că:

· elevii sănătoși au o capacitate de învățare mai mare;

· elevii care au o legătură și un atașament pozitiv față de școală și profesori sunt mai puțin pasibili de a fi implicați în comportamente riscante;

· procesul de educație joacă un rol important pentru bunăstarea economică și calitatea vieții la ulterioarele etape ale vieții ale elevului;

· promovarea sănătății în rândurile lucrătorilor școlii reduce absenteismul de personal și duce la o satisfacție de muncă mai mare.

Așa dar, promovarea sănătății în școală contribuie la realizarea obiectivelor educaționale, sociale, umane, influențând sănătatea întregii comunități școlare.

Curriculumul școlar. Dezvoltarea abilităților în domeniul promovării sănătății face parte din curriculumul școlar care poate fi abordat în cadrul diferitor discipline și are drept scop dezvoltarea cunoştinţelor și competențelor despre modul de viață sănătos (alimentație, activitate fizică, prevenire bolilor, riscul consumului de substanțe, etc.).,

Mediul şcolar. Mediul fizic al școlii include clădirile școlare și spațiul din jurul acestora, precum și oportunitățile de mișcare. Formarea unui mediu fizic poate însemna, de exemplu, adaptarea spațiului înconjurător la exercitarea zilnică a exercițiilor fizice sau instalarea unui echipament sigur pentru jocuri în aer liber în afara programului școlar de bază. Mediul psihosocial al școlii este legat de calitatea relațiilor interpersonale în școală, inclusiv de relația dintre elevi și profesori. Mediul social este, de asemenea, este influențat de relațiile cu părinții, partenerii școlii și comunitatea locală.

Serviciile de sănătate în școală au drept scop monitorizarea stării de sănătate, acordarea primului ajutor și participarea la educația pentru sănătate a elevilor și chiar părinților. Acestea includ, de asemenea, sprijin pentru elevii cu nevoi speciale.

Implicarea activă a comunității presupune conjugarea eforturilor comune pentru promovarea sănătății în școală. O comunicare și o cooperare comunitară constantă, ajută școala să-și atingă obiectivele de promovare a sănătății.

Promovarea continuă a sănătății în școală este și mai eficientă prin aderarea unității de învățământ la principiile Rețelei Europene de Școli care Promovează Sănătatea:

· Implicare. O abordare a promovării sănătății care cuprinde întreaga școală. Educația în domeniul sănătății este legată de politica școlară generală și de mediul școlar, dezvoltarea competențelor zilnice și cooperarea.

· Participare. Elevii, lucrătorii școlari și părinții participă și se simt responsabili pentru activitățile de promovare a sănătății.

· Calitatea școlii. Școlile care promovează sănătatea creează condiții favorabile pentru predare și învățare. În astfel de școli, elevii învață mai bine și profesorii au o satisfacție a muncii mai sporită.

· Dovada. Dezvoltarea de noi abordări și practici bazate pe dovezi.

· Școala și societatea. Școlile sunt considerate participanți activi la dezvoltarea societății.

La fel ca și familia, grădinița este un factor important care sprijină dezvoltarea sănătoasă a copilului. Relația între sănătate și educație la nivel social pentru prima data se realizează în creșă, grădiniță. Aici un copil învață prin joc cum să fie sănătos în mediul social. Ca și casă, grădinița este un loc unde copilul își dezvoltă abilitățile sociale și unde învăță să perceapă sănătatea ca pe o valoare, adoptând un stil de viață sănătos.

Pentru a contribui la îmbunătățirea sănătății copiilor și a lucrătorilor în creșe, grădinițe, organizația ar trebui să revadă în mod sistematic:

· valorile. De exemplu, un număr de valori importante indicate în programul de dezvoltare poate include un stil de viață sănătos sau prevenirea violenții;
· mediul fizic. Formarea unui mediu sănătos poate însemna, bunăoară, asigurarea pentru copii și angajați a oportunităților de anulare a sedentarismului (ex.: instalarea echipamentelor sigure pentru jocuri în aer liber);
· mediul psihosocial. Mediul psihosocial presupune calitatea relațiilor în mediul profesional al grădiniței, dar și al relațiilor cu părinții și societatea. Acordând atenție formării și dezvoltări relațiilor, pot fi prevenite problemele existențiale și conflictele tuturor participanților în procesul educațional;
· cooperarea cu societatea. Comunicarea și colaborarea cu părinții vor ajuta grădinița să atingă obiectivele de promovare a sănătății. Prin urmare, este important să fie examinate minuțios obiectivele și posibilitățile de cooperare;
· serviciile de sănătate și asistență socială. Acestea sunt servicii care sprijină bunăstarea și sănătatea copiilor (serviciile logopedului, unui educator social, psiholog, etc.). De asemenea, ele includ sprijinul pentru copiii cu nevoi speciale;
· dezvoltarea cunoștințelor, abilităților, atitudinilor, evaluărilor de aptitudini sociale în promovarea sănătății reprezintă o parte importantă a curriculumului care poate fi susținut prin diferite activități specifice grădiniței.

O stare bună a sănătății este o valoare și o adevărată sursă a stabilității economice și sociale. Aceasta este un factor-cheie pentru reducerea sărăciei, un element care contribuie la dezvoltarea durabilă.

Investind în dezvoltarea regională, creând și sprijinind infrastructura socială la nivel local, susținând antreprenori care contribuie la promovarea sănătății, vom contribui la dezvoltarea capitalului de sănătate al țării.

Starea sănătății populației este influențată de vârstă, sex și aspecte individuale, factori ce nu pot fi schimbați. Cu toate acestea, există un număr foarte mare de factori, care afectează sănătatea și care depind de deciziile luate de stat, inclusiv de autoritățile publice locale (APL). Aceste decizii formează habitatul zilnic, care determină stilul de viață.

Sănătatea nu este o activitate singulară. Sănătatea nu este sport, dietă sănătoasă, renunțarea la tutun sau alcool, crearea unor condiții de trai sau de munca într-un mediu favorabil. Sănătatea este rezultatul însumat al acestor și a multor altor factori. Odată ce asupra sănătății influențează deciziile care se iau și activitățile care se întreprind în diferite domenii ale vieții, obținerea celor mai bune rezultate în promovarea sănătății necesită cooperarea intersectorială și implicarea cetățenilor.

APL sunt structurile politice cele mai apropiate de oameni și, prin urmare, reprezintă factorii politici cei mai importanți care pot influența sănătatea la nivel regional. Rolul APL devine evident în anumite contexte, precum: planificarea urbană, dezvoltarea mediului de trai, infrastructura drumurilor, a transportului public, a mediilor de agrement, a strategiilor de dezvoltare economică, în asigurarea cu apă potabilă și sanitație, colectarea gunoiului. Deciziile APL au un impact direct asupra acestor sfere de activitate.

Politicienii care iau decizii la nivel local trebuie să coopereze, formând o structură locală stabilă pentru îmbunătățirea sănătății și creșterea nivelului de trai. Scopul cooperării este ca prin identificarea și abordarea proactivă a soluțiilor pentru problemele din mediul rezidențial, să-i motiveze pe oamenii să-și asume responsabilitatea pentru starea propriei sănătăți și a sănătății celor dragi.

Unul dintre principiile de bază ale promovării sănătății este participarea extinsă a populației în procesul de îmbunătățire a sănătății oamenilor. Activitățile de promovare a sănătății la nivel local trebuie să fie realizate nu atât pentru oameni, cât împreună cu oamenii. Rezidenții trebuie să aibă suficiente informații, pe baza cărora să poată identifica nevoile sale, precum și competențe suficiente pentru a le satisface. Succesul va fi atins, dacă se va stabili o colaborare eficientă și se va găsi consens, iar oamenii vor conștientiza statutul regional al sănătății.

Doar în aceste condiții se poate realiza obiectivul principal al promovării sănătății la nivel local – dezvoltarea regiunii. Astfel, promovarea sănătății la nivelul APL nu se limitează doar la activitățile de sănătate publică, dar are ca scop ca mediul de viață să devină mai confortabil, adică să ofere locuitorilor siguranța mediului fizic și social, acces la o educație, locuri de muncă plătite, securitatea mișcării, etc.

Cu ce să începem?

Pentru a asigura respectarea principiilor promovării sănătății la nivel local, este recomandabil ca în structura APL să fie creat un post de muncă cu atribuții de promovare a sănătății. Când va fi creat acest post de muncă, va fi posibil de inițiat crearea unei structuri care să se ocupe plenar doar de acest scop.

Conceptul „rețeaua spitalelor sănătoase” este nou pentru Republica Moldova. Acesta este inclus în Programul național privind promovarea sănătății pentru anii 2016-2020.
Potrivit prevederilor acestui document de politici, rețeaua spitalelor sănătoase va întruni în bază de voluntariat spitale și instituții de asistență medicală care implementează strategii de promovare a sănătății. Aceasta nu este o structură obligatorie.
Rețeaua de spitale din Moldova va adopta valorile, principiile și standardele de promovare a sănătății, dar și indicatori de audit intern al Rețelei internaționale de spitale sănătoase.
Rețeaua spitalelor sănătoase din Moldova va avea atribuții de cooperare internațională în domeniile de consolidare a sănătății copiilor și tinerilor în spitale, crearea unui mediu liber de fumat, locuri de muncă care promovează modul sănătos de viață.
În plus, angajații din sectorul de sănătate din Moldova vor avea posibilitatea să participe la conferințele internaționale anuale ale Rețelei internaționale de spitale sănătoase a OMS (WHO International Network of Health Promoting Hospitals), vor face parte din grupurile de lucru pentru schimbul de experiență cu alte spitale europene.