Programul național 
privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a 
Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia

Este un document de planificare strategică și de realizare a politicilor publice de control al tutunului în Republica Moldova și stabilește obiectivele pe termen mediu ce necesită a fi realizate în vederea implementării politicii de stat în domeniul reducerii consumului de tutun și a impactului fumatului asupra stării de sănătate a populației

Autori
Guvernulș