Aici găsiți toate instrumentele de lucru autorizate pentru prevenirea și promovarea sănătății: documente, studii, rapoarte, ghiduri, broșuri, manuale, postere, pliante, leaflete, prezentări, infografice, spoturi video sau audio, materiale video.

Titlu An Autor Tip document Domeniu Descriere
Lipsă Imagine
Planul național de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020
2016 Guvernul doc
  Tutun

Planul național de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020, Hotărârea Guvernului…

Lipsă Imagine
Programul național în domeniul alimentației și nutriției pentru anii 2014-2020 și planurile de acțiuni pentru implementarea acestuia
2014 Guvernul doc
  Nutriție

Programul are ca scop reducerea poverii evitabile legate de regimul alimentar. În acest scop au fost stabilite 10 obiective specifice care trebuie atinse…

Lipsă Imagine
Programul național 
privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a 
Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia
2017 Guvernulș doc
  Tutun

Este un document de planificare strategică și de realizare a politicilor publice de control al tutunului în Republica Moldova și stabilește obiectivele pe…

Lipsă Imagine
Strategia naţională de prevenire şi 
control al bolilor netransmisibile (BNT) pe anii 2012–2020
2012 Parlament doc
  Sănătate+

Descrie situaţia curentă în domeniul BNT şi defineşte obiectivele, acţiunile şi măsurile necesare, stabilind responsabilităţi clare pentru toţi actorii implicaţi în activităţile de…

Lipsă Imagine
Legea nr.10 din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
2009 Parlamentul doc
  Tutun

În domeniul controlului tutunului, Legea stabilește responsabilitățile Agenţiei Naţionale pentru Sănătatea Publică…

Lipsă Imagine
CONVENŢIA CADRU A OMS PRIVIND CONTROLUL TUTUNULUI (CCCT)
2003 OMS pdf
  Tutun

CCCT a fost dezvoltată ca răspuns la globalizarea epidemiei provocate de tutun. Răspândirea epidemiei tabagismului este facilitată de o varietate de factori complecşi…

Lipsă Imagine
LEGE Nr. 124 din 11.05.2007 ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului
2007 Parlamentul pdf
  Tutun

Primul tratat negociat sub auspiciile Organizației Mondiale a Sănătății. FCTC este un tratat bazat pe dovezi, care reafirmă dreptul tuturor persoanelor la cele…

Lipsă Imagine
LEGE Nr. 278 
din  14.12.2007 privind controlul tutunului
2015 Parlamentul MSMPS doc
  Tutun

Asigurarea de către stat a condiţiilor necesare pentru protejarea sănătăţii populaţiei de consecinţele consumului produselor din tutun și al produselor conexe şi de…

1 6 7 8