Aici găsiți toate instrumentele de lucru autorizate pentru prevenirea și promovarea sănătății: documente, studii, rapoarte, ghiduri, broșuri, manuale, postere, pliante, leaflete, prezentări, infografice, spoturi video sau audio, materiale video.

Titlu An Autor Tip document Domeniu Descriere
Lipsă Imagine
HOTĂRÎRE Nr.360 din  06.06.2012 pentru aprobarea Programului naţional privindcontrolul alcoolului pe anii 2012-2020
2012 Guvernul doc
    Alcool

Un document de planificare strategică a politicilor publice de reducere a consumului nociv de alcool în Republica Moldova şi stabileşte obiectivele pe termen…

Lipsă Imagine
LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere
 a activităţii de întreprinzător
2018 Guvern doc
    Alcool

Prezenta lege determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, stabileşte genurile de activitate supuse reglementării prin…

Lipsă Imagine
LEGE Nr. 57 din 10.03.2006 viei şi vinului
2006 Parlament doc
    Alcool

LEGE Nr. 57 din 10.03.2006 viei şi vinului.Prezenta lege stabileşte bazele juridice, economice şi sociale în sectorul pepinieritului viticol, viticulturii şi vinificaţiei, reglementează raporturile ce…

Lipsă Imagine
LEGE Nr. 713 din  06.12.2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool,
consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope
2001 Parlament doc
    Alcool

LEGE Nr. 713 din  06.12.2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool,
consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope. Prezenta lege stabileşte politica…