Aici găsiți toate instrumentele de lucru autorizate pentru prevenirea și promovarea sănătății: documente, studii, rapoarte, ghiduri, broșuri, manuale, postere, pliante, leaflete, prezentări, infografice, spoturi video sau audio, materiale video.

Titlu An Autor Tip document Domeniu Descriere
Lipsă Imagine
HOTĂRÎRE Nr. 290 din  14.03.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul 
de organizare şi efectuare a controlului treziei
2016 Guvern pdf
  Alcool

Obiectul şi scopul prezentului Regulament este reglementarea modului de organizare şi efectuare a controlului treziei de către operatorii de transport rutier/întreprinderile care efectuează…

Lipsă Imagine
Hotărîrea Guvernului nr.296 din 16.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei
2019 Guvern doc
  Alcool

Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei

Lipsă Imagine
HOTĂRÎRE Nr.360 din  06.06.2012 pentru aprobarea Programului naţional privindcontrolul alcoolului pe anii 2012-2020
2012 Guvernul doc
  Alcool

Un document de planificare strategică a politicilor publice de reducere a consumului nociv de alcool în Republica Moldova şi stabileşte obiectivele pe termen…

Lipsă Imagine
LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere
 a activităţii de întreprinzător
2019 Guvern doc
  Alcool

Prezenta lege determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, stabileşte genurile de activitate supuse reglementării prin…

Lipsă Imagine
LEGE Nr. 57 din 10.03.2006 viei şi vinului
2006 Parlament doc
  Alcool

LEGE Nr. 57 din 10.03.2006 viei şi vinului.Prezenta lege stabileşte bazele juridice, economice şi sociale în sectorul pepinieritului viticol, viticulturii şi vinificaţiei, reglementează raporturile ce…

Lipsă Imagine
LEGE Nr. 713 din  06.12.2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool,
consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope
2001 Parlament doc
  Alcool

LEGE Nr. 713 din  06.12.2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool,
consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope. Prezenta lege stabileşte politica…

Lipsă Imagine
Cod Nr. 260 din 27.07.2006 Codul Audiovizualului al Republicii Moldova
2019 Parlamentul doc
  Alcool

Cod Nr. 260 din 27.07.2006 Codul Audiovizualului al Republicii Moldova. Prezentul cod are drept scop asigurarea apărării drepturilor consumatorului de programe de a recepţiona informaţii corecte şi…

Lipsă Imagine
Cod Nr. 218 Din 24.10.2008 Contravenţional 
Al Republicii Moldova
2019 Parlamentul doc
  Alcool

Cod Nr. 218 Din 24.10.2008Contravenţional 
Al Republicii Moldova. Este lege a Republicii Moldova care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale în…